hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

How To

Sắp xếp theo:
Hiện tại, Firefox chưa hỗ trợ các thiết bị di động. Mozilla Corporation đã thông báo kế hoạch phát triến Firefox cho thiết bị di động gọi là "Fennec", sẽ ra mắt vào cuối năm 2009. Để biết thêm các thông tin khác, bạn có thể xem thêm tại địa chỉ Mobile Firefox project FAQ
Hiển thị bài viết đầy đủ