annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 

Opstart, startside og indstillinger af filhentning

Denne artikel beskriver de indstillingsmuligheder, der er tilgængelige under Generelt på siden Indstillinger.

Under Generelt kan du:

 • Få Firefox til at undersøge og sikre, at Firefox er din standardbrowser, når programmet startes.
 • Indstille hvilke sider Firefox viser, når du starter din browser eller klikker på ikonet Hjem
 • Indstille hvad Firefox skal gøre, når du henter filer
 • Håndtere dine fanebladsindstillinger

Fx46-GeneralPanel

Fx47-GeneralPanel

Fx50GeneralPanel-Win7 Fx50GeneralPanel-Linux

Opstart

 • Undersøg altid om Firefox er din standardbrowser: Sæt flueben ud for denne indstilling, hvis du vil have Firefox til at undersøge, om den er standardbrowser, hver gang programmet startes. At gøre Firefox til din standardbrowser vil sørge for, at Firefox bruges, hver gang et program prøver at vise en webside.
  • Hvis Firefox ikke er din standardbrowser i øjeblikket, kan du klikke på knappen Sæt som standard for at gøre Firefox til din standardbrowser. Læs artiklen Gør Firefox til din standardbrowser for flere detaljer.

Filhentning

 • Gem filer i:
  Hvis denne indstilling er valgt, vil Firefox automatisk gemme alle filhentninger i den angivne mappe (fx dit skrivebord eller mappen Hentede filer). Hvis du vil ændre mappe, så klik på knappen Gennemse…Vælg….
 • Spørg mig altid hvor filer skal gemmes:
  Hvis denne indstilling er valgt, vil Firefox bede dig om at vælge en mappe for hver fil, du vil hente.

Faneblade

 • Ctrl+Tabulator-tasten skifter mellem de senest anvendte faneblade Sæt flueben ud for denne indstilling, hvis du vil bruge tastaturgenvejen Ctrl + Tab til at skifte mellem dine åbne faneblade i den rækkefølge, du har set dem, i stedet for den rækkefølge dine faneblade vises i Firefox-vinduet.

 • Åbn links i faneblade, hvor de ellers ville blive åbnet i vinduer: Hvis et link på en webside eller et andet program forsøger at åbne en webside i et nyt vindue, vil du i stedet få åbnet websiden på et nyt faneblad.
  Bemærk: Hvis programmet eller websiden forsøger at åbne et nyt vindue i en bestemt størrelse, vil Firefox ignorere denne indstilling. I de tilfælde kan indholdet være tilpasset, så det kun vises korrekt i den bestemte størrelse.
 • (Vises muligvis) Advar mig, når jeg lukker flere faneblade: Når du lukker et vindue med flere åbne faneblade, viser Firefox en dialogboks med en advarsel (se billede nedenfor), som beder dig bekræfte lukningen. Denne indstilling vises kun, hvis du har slået advarslen fra. Sæt flueben ud for indstillingen, hvis du vil slå advarslen til igen. Advarslen hjælper dig med at undgå, at du ved en fejl kommer til at lukke hele vinduet i stedet for at lukke det aktive faneblad.
Fx48Multiple tabs-ConfirmClose
Note: Denne indstilling har ikke noget at gøre med advarslen, der vises, når du lukker andre faneblade i et vindue.
 • (Vises muligvis) Advar mig, hvis jeg åbner flere faneblade, som kan gøre Firefox langsommere: Når du åbner et stort antal faneblade på én gang, vil Firefox bede dig bekræfte dit valg. Det forhindrer dig i at åbne mange nye faneblade ved en fejl. Denne indstilling vises kun, hvis du har slået advarslen fra. Sæt flueben ud for indstillingen, hvis du vil slå advarslen til igen.
 • Indlæs først faneblade når de vælges: Firefox vil kun indlæse det aktuelle faneblad, når du starter programmet eller gendanner en tidligere session. Det gør opstarten meget hurtigere, hvis du gendanner mange faneblade. De andre åbne faneblade vil blive indlæst, når du klikker på dem.
 • Skift fokus til det nye faneblad, når jeg åbner et link deri: Hvis du klikker på et link med den midterste museknap/rullehjulet, eller du holder tasten CtrlKommando nede, mens du klikker med venstre museknap, vil siden blive åbnet i et nyt faneblad. Aktiverer du denne indstilling, vil der blive skiftet til det nye faneblad, når du klikker. Er indstillingen ikke aktiveret, vil websiden i stedet blive indlæst i baggrunden, så den ligger klar til dig, når du selv skifter til fanebladet.
 • Vis forhåndsvisning for faneblade på Windows Proceslinje: Når du bevæger din musemarkør over Firefox-ikonet på proceslinjen i Windows, vil Windows vise en forhåndsvisning af Firefox-vinduet. Med denne indstilling aktiveret, vil Windows vise en separat forhåndsvisning for hvert faneblad.
Tilpas denne artikel

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Versionshistorik
Ændring #
3 af 3
Sidste opdatering:
for 4 uger siden
Opdateret af: