hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Fix slowness, crashing, error messages and other problems

Sắp xếp theo:
Bài viết này nói về việc Firefox bất ngờ tự đóng lại. Nếu Firefox vẫn mở nhưng không phản hồi, hãy xem Firefox bị treo. Table of Contents1 Tìm trợ giúp chính xác nhất cho lỗi đổ vỡ Firefox của bạn1.1 Các bài viết về lỗi đổ vỡ thông thường:1.1.1 Firefox bị đổ vỡ khi bạn mở nó1.1.2
Hiển thị bài viết đầy đủ
Tất cả các thiết lập cá nhân của bạn, đánh dấu trang và các thông tin khác được lưu trữ tại hồ sơ người dùng của Firefox. Để biết thêm chi tiết về hồ sơ người dùng của Firefox, xem bài viết Hồ sơ. Firefox chỉ sử dụng một hồ sơ tại 1 thời điểm. Cách làm việc của nó là lưu một
Hiển thị bài viết đầy đủ