cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Rikthim i Firefox-it te parazgjedhjet - ndreqje e kollajtë për shumicën e problemeve

Nëse keni probleme me Firefox-in, rikthimi i i tij te vlerat parazgjedhje mund t'ju vijë në ndihmë. Ky hap ndreq mjaft probleme, duke e kthyer Firefox-in te rregullimet e fillimit fare, teksa ruhen të dhënat tuaja thelbësore, të tilla si faqerojtësit dhe skedat e hapura.

Rikthejeni Firefox-in te gjendja e tij parazgjedhje

 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox, kaloni te nënmenuja Ndihmë dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.Te shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.
  Reset Firefox 1 - WinXP Troubleshooting info - win Troubleshooting info - mac Troubleshooting info - lin
  Nëse nuk jeni në gjendje të hyni te menuja Ndihmë, shtypni about:support te shtylla juaj e adresave që të shfaqet faqja Të dhëna Diagnostikimi.
 2. Klikoni mbi butonin Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet në cepin e sipërm djathtas të faqes Të Dhëna Diagnostikimi.
  Reset Firefox 2 - WinXP Reset Firefox - Win - 1 Reset Firefox - Mac - 1 Reset Firefox - Lin - 1
 3. Që të vazhdohet, klikoni mbi Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet te dritarja e ripohimit që hapet.Për të vazhduar, klikoni mbi Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet te fleta e ripohimit që rrëshqet poshtë.
 4. Firefox-i do të mbyllet dhe do të rikthehet në gjendjen fillestare. Pasi të kryhet kjo, te një dritare do të duken të dhënat që u importuan. Klikoni Përfundoje dhe Firefox-i do të hapet.Firefox-i do të mbyllet dhe do të rikthehet në gjendjen fillestare. Pasi të kryhet kjo, te një dritare do të duken të dhënat që u importuan. Klikoni U bë dhe Firefox-i do të hapet.
 1. Klikoni mbi butonin New Fx Menu dhe mandej klikoni mbi ndihmën Help-29 .
 2. Prej menusë Ndihmë zgjidhni Të Dhëna Diagnostikimi.
  Nëse nuk jeni në gjendje të hyni te menuja Ndihmë, shtypni about:support te shtylla juaj e adresave që të shfaqet faqja Të dhëna Diagnostikimi.
 3. Klikoni mbi butonin Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet… në cepin e sipërm djathtas të faqes Të Dhëna Diagnostikimi.
  Reset 29 Win Reset 29 Mac Reset 29 Lin
 4. Që të vazhdohet, klikoni mbi Rikthejeni Firefox-in te parazgjedhjet te dritarja e ripohimit që hapet.
 5. Firefox-i do të mbyllet dhe do të rikthehet në gjendjen fillestare. Pasi të kryhet kjo, te një dritare do të duken të dhënat që u importuan. Klikoni Përfundoje dhe Firefox-i do të hapet.
 1. Klikoni drejt e mbi këtë buton Rifreskoni Firefox-in, nëse jeni duke e parë këtë faqe me Firefox (nuk ka për të funksionuar, nëse po përdorni tjetër shfletues). Butonin e Rifreskimit do ta gjeni në cepin e sipërm djathtas të faqes së Firefox-it about:support Të dhëna Diagnostikimi.
 2. Që të vazhdoni, klikoni mbi Rifreskoje Firefox-in, te dritarja e ripohimit që hapet.
 3. Firefox-i do ta mbyllë atë, që të rifreskohet. Kur të përfundojë, do të hapet një dritare me të dhëna rreth importimit. Klikoni mbi Përfundoje dhe Firefox-i do të hapet.

Shënim: Ka gjithashtu edhe një buton Rifreskoni Firefox-in Riktheni Firefox-in Te Parazgjedhjet te dritarja Mënyra e Parrezik e Firefox-it, nëse nuk e nisni dot normalisht Firefox-in.

Çfarë kryen mekanizmi i rikthimit?

Krejt rregullimet tuaja për Firefox-in dhe të dhënat personale ruhen te dosja e profilit. Mekanizmi i rikthimit funksionon përmes krijimit për ju të një dosjeje profili të ri, teksa ruan të dhënat tuaja të rëndësishme.

Firefox-i do të ruajë këto gjëra:

 • Faqerojtësit
 • Historikun e shfletimit
 • Fjalëkalimet
 • Cookie-t
 • Të dhëna vetëplotësimesh formularësh Web
 • Faqerojtësit
 • Historikun e shfletimit
 • Fjalëkalimet
 • Cookie-t
 • Të dhëna vetëplotësimesh formularësh Web
 • Fjalorë personalë
 • Faqerojtësit
 • Historikun e shfletimit
 • Fjalëkalimet
 • Cookie-t
 • Dritare, skeda dhe grupe skedash të hapura
 • Të dhëna vetëplotësimesh formularësh Web
 • Fjalorë personalë

Këto objekte dhe rregullimet do të hiqen:

Shënim: Profili juaj i vjetër i Firefox-it do të vendoset në desktopin tuaj në një dosje të emërtuar "Old Firefox Data." Nëse rirregullimi nuk e ndreq problemin tuaj, përmes kopjimit të kartelave te një profil i ri i krijuar mund të rimerrni disa prej të dhënave që nuk u ruajtën. Nëse kjo dosje nuk ju hyn më në punë, do të duhej ta fshinit sepse përmban të dhëna me spec.

 

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors