hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Fix problems with websites (Facebook, YouTube, webmail etc.)

Sắp xếp theo:
Bài viết này giải quyết các nguyên nhân khiến bạn không thể truy cập bất kì trang web nào sau khi nâng cấp Firefox. Khi đó có thể bạn sẽ gặp phải tình trạng "Không thể kết nối" hoặc các trang lỗi "Server Not Found - Troubleshoot connection problems". Đối với những
Hiển thị bài viết đầy đủ