cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:ReportBrokenWebsite

Me raste, mund të hasni një faqe që nuk hapet fare me Firefox. Nëse qëllon, ju lutemi, njoftojani problemin Mozilla-s, si vijon:

  1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox, kaloni te menuja NdihmëTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë NdihmëNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Ndihmë dhe përzgjidhni Parashtroni Përshtypje.... Dritarja Parashtroni Përshtypje do të hapet në një skedë të re.
  2. Klikoni mbi "Firefox-i Më Trishtoi".
  3. Te faqja Firefox-i Më Trishtoi që hapet, përshkruani shkurtimisht problemin me sajtin web, dhe jepni URL-në.
  4. Klikoni mbi butonin Parashtroji Përshtypjet.
  1. Klikoni mbi butonin e menusë New Fx Menu , klikoni mbi ndihmën Help-29 dhe përzgjidhni Parashtroni Përshtypje.... Faqja Parashtroni Përshtypje do të hapet në një skedë të re.
  2. Klikoni mbi "Firefox-i Më Trishtoi".
  3. Te faqja Firefox-i Më Trishtoi që hapet, përshkruani shkurtimisht problemin me sajtin web, dhe jepni URL-në.
  4. Klikoni mbi butonin Parashtroji Përshtypjet.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 06:53 AM
Updated by:
 
Contributors