cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

nieuw tabblad is niet leeg

Highlighted
New Contributor

nieuw tabblad is niet leeg

Als ik op het tabblad met de "+" druk, verschijnt een ongewenste pagina en niet meer een lege pagina (start-pagina zou ook mogen). Hoe krijg ik die instelling weer terug.

1 REPLY
Site Moderator

Re: nieuw tabblad is niet leeg

A new tab opens by default as a blank tab (about:blank).

If that isn't the case then an extension has changed that behavior.