cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

hoe kan ik mijn google homepage weer terug vertalen in het nederlands, nu staat alles in het japans weergegeven....

Highlighted
New Contributor

hoe kan ik mijn google homepage weer terug vertalen in het nederlands, nu staat alles in het japans weergegeven....

sinds een aantal weken krijg ik een japanse versie van de google homepage op mijn scherm wanneer ik internet opstart, voorheen was deze nog gewoon nederlands... Hoe moet ik instellen dat de pagina weer vertaald wordt in het nederlands?

1 REPLY
Site Moderator

Re: hoe kan ik mijn google homepage weer terug vertalen in het nederlands, nu staat alles in het japans weergegeven....

Clear the cache and the cookies from sites that cause problems.

  • Extra > Opties > Geavanceerd > Netwerk > Gebufferde webinhoud > Nu wissen

Clear the Google cookies:

  • Extra > Opties > Privacy > Cookies > Cookies tonen