cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Uporaba glavnega gesla za zaščito shranjenih prijav in gesel

SUMO Contributor

Uporaba glavnega gesla za zaščito shranjenih prijav in gesel

Firefox lahko shrani uporabniška imena in gesla, s katerimi dostopate do spletnih storitev, kot so bančne strani in e-pošta. Če si računalnik delite z drugimi, priporočamo, da nastavite glavno geslo.

Potem ko nastavite glavno geslo, ga boste morali vnesti vsakokrat, ko bo Firefox potreboval dostop do vaših shranjenih gesel.

Master Password - Win1
Opomba: Potem ko nastavite glavno geslo, ga boste morali vnesti enkrat na sejo, ko si boste želeli zapomniti ali odstraniti geslo ter vsakič, ko si boste želeli ogledati svoja gesla.

Nastavitev glavnega gesla

Firefox privzeto ne uporablja glavnega gesla za zaščito shranjenih poverilnic. Da nastavite glavno geslo:

 1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve.
 2. Kliknite pano Varnost.
 3. Potrdite polje Uporabi glavno geslo.
  Security - Use a master password - 38 Fx43Security-UseMasterPassword Uporabi glavno geslo - 49
  • Pojavi se pogovorno okno Sprememba glavnega gesla.
 4. Vtipkajte svoje glavno geslo. Merilnik kakovosti gesla bo pokazal, kako težko je geslo uganiti. Da ustvarite kakovostno geslo, naj vaše glavno geslo vsebuje naslednje:
  • Najmanj eno veliko črko.
  • Eno ali več števk.
  • Najmanj en znak, ki ni črka ali številka, na primer: @ # $ % ^ & * ( ).
  • Ustvarite si geslo, ki si ga vi sami zlahka zapomnite, drugim pa ga je težko uganiti. Tako si zagotovite, da boste izključno samo vi lahko dostopali do svojih zaupnih podatkov. Za več informacij o izbiri gesel glejte Kako si izbrati varnejša gesla.
 5. Še enkrat vtipkajte geslo, da se prepričate, da ste ga vnesli brez napak.
  Master Password - Win3
 6. Da nastavite glavno geslo, kliknite V redu.
 7. Zaprite stran aboutSmiley Tonguereferences. Vse spremembe, ki ste jih naredili, se bodo samodejno shranile.

Odstranitev glavnega gesla

Če ne potrebujete glavnega gesla, ga lahko kadarkoli odstranite:

Pomembno: Brez glavnega gesla lahko kdorkoli, ki ima dostop do vašega računalnika, vidi gesla, ki ste jih shranili v Firefox.
 1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve.
 2. Kliknite pano Varnost.
 3. Počistite polje Uporabi glavno geslo. Odpre se pogovorno okno Odstranitev glavnega gesla.
 4. Vtipkajte trenutno geslo, da potrdite, da ste pooblaščeni za odstranitev.
 5. Kliknite Odstrani.
 6. V oknu, ki se odpre, kliknite V redu, da potrdite odstranitev.
 7. Zaprite stran aboutSmiley Tonguereferences. Vse spremembe, ki ste jih naredili, se bodo samodejno shranile.

Spreminjanje glavnega gesla

Svoje glavno geslo lahko kadarkoli spremenite:

 1. Kliknite menijski gumb New Fx Menu in izberite Možnosti.Nastavitve.
 2. Kliknite pano Varnost.
 3. Kliknite Spremeni glavno geslo.
 4. Vtipkajte trenutno geslo, da potrdite, da ste pooblaščeni za spremembo.
 5. Dvakrat vnesite novo glavno geslo.
  • Če obe polji pustite prazni, boste odstranili svoje glavno geslo.
 6. Da sprejmete spremenjeno glavno geslo, kliknite V redu.
 7. Zaprite stran aboutSmiley Tonguereferences. Vse spremembe, ki ste jih naredili, se bodo samodejno shranile.Na osnovi informacij iz Master password (mozillaZine KB)