cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Jak ustawić domyślną stronę wyświetlaną po włączeniu nowej karty?

SOLVED
Highlighted
New Contributor

Jak ustawić domyślną stronę wyświetlaną po włączeniu nowej karty?

Zainstalowałem aplikację, która zmieniła mi stronę wyświetlaną po wciśnięciu przycisku "nowa karta". Chciałbym, aby po wciśnięciu tego przycisku znowu pojawiły się kafelki dające szybki dostęp do najczęściej odwiedzanych stron. Jak to zrobić?

1 ACCEPTED SOLUTION

Accepted Solutions
Site Moderator

Re: Jak ustawić domyślną stronę wyświetlaną po włączeniu nowej karty?

1 REPLY
Site Moderator

Re: Jak ustawić domyślną stronę wyświetlaną po włączeniu nowej karty?