cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan sætter man en anden farve på links man fornylig har besøgt, i en søgning?

Highlighted
New Contributor

Hvordan sætter man en anden farve på links man fornylig har besøgt, i en søgning?

Hvordan sætter man en anden farve på links man fornylig har besøgt, i en søgning?

1 REPLY
Site Moderator

Re: Hvordan sætter man en anden farve på links man fornylig har besøgt, i en søgning?

See:

  • Tools > Options > Content : Fonts & Colors > Colors