hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Firefox won't save settings or remember information

Sắp xếp theo:
Firefox bao gồm một trình “Quản lí Mật khẩu” để lưu các mật khẩu mà bạn dùng để đăng nhập vào các trang web. Bài viết này mô tả lí do vì sao mật khẩu của bạn có thể sẽ không được lưu. Để có cái nhìn tổng quan về việc dùng trình Quản lí Mật khẩu để lưu mật khẩu các trang web, hãy xem
Hiển thị bài viết đầy đủ