anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Brak możliwości pobierania lub zapisu plików

W tym artykule opisano kroki, jakie należy podjąć, jeśli nie można pobrać lub zapisać plików za pomocą Firefoksa.

Informacja: Funkcja odświeżenia Firefoksa umożliwia natychmiastowe rozwiązanie wielu problemów z przeglądarką poprzez przywrócenie domyślnych ustawień Firefoksa, przy jednoczesnym zachowaniu twoich najważniejszych danych. Rozważ tę możliwość, zanim zaczniesz szukać innych rozwiązań.

Wyczyść historię pobranych plików

Wyczyszczenie historii pobranych plików może rozwiązać pewne problemy związane z pobieraniem plików:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox a następnie Pobieranie plikówOtwórz menu Narzędzia, następnie wybierz Pobieranie plikówNaciśnij przycisk pobierania plików fx20 download icon , i kliknij Wyświetl wszystkie pobrane. Zostanie otwarte okno Pobrane pliki.
 2. W oknie Pobranych plików naciśnij przycisk Wyczyść listę.
 3. Zamknij okno.

Wybór innego folderu zapisu plików

Firefox może nie być w stanie pobierać plików, jeśli problem leży po stronie folderu, w którym są zapisywane pobierane pliki:

 1. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Opcje.Preferencje.
 2. Wybierz panel Ogólne
 3. W sekcji Pobieranie zaznacz Pobierane pliki zapisuj do:
 4. Aby wybrać lokalizację, naciśnij przycisk Przeglądaj…. Wybierz inny folder i spróbuj pobrać plik.
 5. Zamknij kartę ustawień. Wszystkie wprowadzone zmiany zostaną automatycznie zapisane.

Resetowanie folderu pobierania

Jeśli, jak sugerowano powyżej, został wybrany inny folder zapisu pobieranych plików, możesz przywrócić ustawienia domyślne:

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. W polu Szukaj wprowadź browser.download.
 3. Jeśli któreś z poniższych ustawień ma status użytkownika, zmień na domyślną wartość poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszyprzytrzymanie przycisku control i kliknięcie wybranego elementu i następnie wybranie z menu kontekstowego Resetuj:
  • browser.download.dir
  • browser.download.downloadDir
  • browser.download.folderList
  • browser.download.lastDir
  • browser.download.useDownloadDir
 4. Jeśli chcesz, możesz powrócić do preferowanego przez ciebie folderu zapisu plików. Możesz tego dokonać w ustawieniach Firefoksa.

Wybierz folder pobierania w preferencjach przeglądarki Safari

Jeśli pojawił się komunikat plik <nazwa_pliku> nie może być zapisany z powodu wystąpienia nieznanego błędu, problem ten może być spowodowany przez interakcję przeglądarki Safari z twoim systemem operacyjnym.

Aby rozwiązać ten problem, otwórz preferencje przeglądarki Safari i zmień ustawienie Pobierane pliki zapisuj do: na istniejący folder, np. Pulpit i uruchom ponownie Firefoksa.

Usuń uszkodzony plik .plist

Jeśli pojawił się komunikat plik <nazwa_pliku> nie może zostać zapisany, ponieważ nie można zmienić zawartości folderu. Zmień właściwości folderu i spróbuj ponownie lub spróbuj zapisać plik w innej lokalizacji' to problem mogą powodować uszkodzone pliki plist.

Aby naprawić ten problem, przejdź do swojego katalogu domowego i usuń plik konfiguracyjny:

 • ~/Library/Preferences/com.apple.internetconfig.plist

Zmiana ustawienia typu pliku

Jeśli pobieranie określonych typów plików nie działa, sprawdź czy ustawienia Firefoksa nie traktują tych plików inaczej niż inne pliki. Zobacz w artykule Zmień zachowanie Firefoksa po kliknięciu lub pobraniu pliku instrukcje dotyczące, jak zmienić sposób obsługi różnych typów plików.

Resetowanie ustawień pobierania dla wszystkich typów pliku

Aby przywrócić domyślne ustawienia obsługiwanych przez Firefox typów plików:

 1. Otwórz folder profilu:

  Naciśnij przycisk New Fx Menu , następnie pomoc Help-29 i wybierz Informacje dla pomocy technicznej. Zostanie otwarta karta zawierająca informacje dla pomocy technicznej.

 2. W sekcji Informacje o aplikacji naciśnij przycisk Pokaż folderOtwórz folderPokaż w FinderzeOtwórz katalog. Zostanie otwarte okno zawierające plikifolder twojego profilu.
 3. Jeśli nie możesz otworzyć lub używać Firefoksa, postępuj według instrukcji zawartych w artykule: Odszukanie profilu bez otwierania Firefoksa.

 4. Naciśnij przycisk menu New Fx Menu , a następnie Zakończ Close 29 .
 5. Zmień nazwę pliku mimeTypes.rdf na mimeTypes.rdf.old .
 6. Uruchom ponownie Firefoksa.

Usuń wtyczki menedżera pobierania

W systemie Windows, wtyczki zewnętrznego menedżera pobierania mogą kolidować z systemem pobierania Firefoksa. Pliki wtyczki menedżera pobierania dodawane do folderu wtyczek Firefoksa przez zewnętrzne menedżery pobierania:

 • GetRight: NPGetRt.dll
 • WinGet: NPWinGet.dll
 • Download Accelerator Plus: npdap.dll
 • FreshDownload: npfd.dll
 • Net Transport: NPNXCatcher.dll, NPNXCatcher(Audio).dll, i NPNXCatcher(Video).dll

Zobacz w artykule Rozwiązywanie problemów z wtyczkami instrukcje dotyczące wyłączenia lub usunięcia wtyczek.

Konfiguracja oprogramowania ochronnego

Oprogramowanie ochronne, takie jak zapory sieciowe, programy antywirusowe, programy zabezpieczające przed aplikacjami szpiegującymi i inne programy, mogą blokować pobieranie pewnego rodzaju plików. Sprawdź ustawienia swojego oprogramowania ochronnego i zobacz czy istnieje opcja, która może powodować blokowanie pobierania danych.

Aby sprawdzić, czy powodem występowania problemów z pobieraniem plików jest oprogramowanie ochronne, spróbuj tymczasowo je wyłączyć i obserwuj, czy pobieranie działa, a następnie włącz je ponownie.

Wyłączenie skanowania antywirusowego w ustawieniach Firefoksa

Firefox uruchamia oprogramowanie antywirusowe, aby wykonać skanowanie pobranych plików. W niektórych przypadkach może to powodować znaczące opóźnienia lub niemożność zapisania pobranych plików po zakończeniu skanowania.

 1. W pasku adresu wpisz about:config i naciśnij klawisz EnterReturn.
  Zostanie wyświetlona strona z ostrzeżeniem Grozi utratą gwarancji!Groźba utraty gwarancji!. By wyświetlić tę stronę, naciśnij przycisk Zachowam ostrożność, obiecuję!Akceptuję ryzyko!.

 2. W polu Szukaj wprowadź browser.download.manager.scanWhenDone.
 3. Kliknij dwukrotnie ustawienie browser.download.manager.scanWhenDone, by zmienić jego wartość na false.

Włączenie pobierania zablokowanego przez politykę stref zabezpieczeń (Security Zone Policy)

Pobieranie plików wykonywalnych, np. .exe lub .msi, może się nie powieść, jeśli pod nazwą pliku menedżer pobierania wyświetli komunikat Anulowano.

Dzieje się tak, ponieważ Firefox respektuje ustawienia zabezpieczeń systemu Windows związane z pobieraniem programów i innych potencjalnie niebezpiecznych plików. Aby rozwiązać ten problem, skorzystaj z jednego z poniższych rozwiązańponiższego rozwiązania.

Ominięcie sprawdzania zabezpieczeń systemu Windows

Przeczytaj rozdział Wyłączenie skanowania antywirusowego w ustawieniach Firefoksa.

Resetowanie systemowych zabezpieczeń internetowych

Możesz zresetować ustawienia systemowych zabezpieczeń internetowych w przeglądarce Internet Explorer. Instrukcje, jak to zrobić zawarte są w artykule Jak zresetować ustawienia programu Internet Explorer znajdującym się na witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft.

Inne rozwiązania

Możesz zdiagnozować problem związany z pobieraniem plików, wykonując czynności opisane w artykule Rozwiązywanie podstawowych problemów.Opracowano na podstawie Unable to save or download files (mozillaZine KB)

Dostosuj artykuł

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Thunderbird

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
‎31-01-2017 04:10 PM
Zaktualizowano przez: