hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Firefox is slow or stops working

Sắp xếp theo:
Khi một chương trình bị treo, nó sẽ không tiếp tục nhận bất cứ yêu cầu nào của người dùng nữa và có vẻ như nó cũng không hoạt động. Vấn đề này còn được gọi là "đông cứng" hay "không trả lời, không phản ứng". Một chương trình bị treo khác với chương trình bị ngắt
Hiển thị bài viết đầy đủ