zrušit
Zobrazování výsledků pro 
Hledat místo 
Měli jste na mysli: 

Jak na stránce vyhledat text nebo odkaz

Při prohlížení webové stránky ve Firefoxu na ni můžete vyhledat slova a fráze. Možné je potom přejít na další či předchozí výskyty hledaného termínu a také si lze nechat všechny výskyty v textu zvýraznit.

Použití lišty Najít

Chcete-li na stránce vyhledat text:

 1. Jedním z následujících způsobů zobrazte lištu Najít:
  • Pomocí klávesové zkratky Ctrlcommand+F.
  • Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko new fx menu a v ní klepněte na Najít.
 2. Do pole Najít ve stránce zadejte hledaný termín. Firefox během vašeho zápisu zahájí vyhledávání a bude na stránce zvýrazňovat vždy první nalezený výskyt zadaného sledu znaků.
  find fx29
 3. Dále máte na liště Najít k dispozici tyto akce:
  • X: Zavře lištu Najít.
  • Šipky Další a Předchozí: Přejde na další nebo předchozí výskyt hledaného termínu.
  • Zvýraznit vše: Zvýrazní na stránce všechny výskyty hledaného termínu. Opětovným klepnutím na Zvýraznit vše se zvýraznění zruší.
  • Rozlišovat velikost: Zohledňuje se velikost písmen. Normálně bude při hledání fráze hledaný termín nalezena i fráze Hledaný Termín. Jestliže je zaškrtnuto políčko Rozlišovat velikost, bude při hledání brán ohled na velikost písmen, takže nalezeny budou pouze ty výskyty, které přesně odpovídají tomu, jak jste frázi zapsali.
 4. Jestliže se na stránce hledaný sled znaků nevyskytuje, pole Najít ve stránce zčervená a vedle něj se zobrazí zpráva Řetězec nenalezen.

Jak vyhledat na stránce text:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko new fx menu a v ní klepněte na Najít. (Klávesová zkratka: Ctrlcommand+F.) Pole hledání se objeví ve spodní části stránky.
  najit-na-strance
 2. Zadejte do pole hledání hledaný termín. Firefox během vašeho zápisu zahájí vyhledávání a bude na stránce zvýrazňovat vždy první nalezený výskyt zadaného sledu znaků.
 3. Dále máte na liště Najít k dispozici tyto akce:
  • X: Zavře lištu Najít.
  • Šipky Další a Předchozí: Přejde na další nebo předchozí výskyt hledaného termínu.
  • Zvýraznit vše: Zvýrazní na stránce všechny výskyty hledaného termínu. Opětovným klepnutím na Zvýraznit vše se zvýraznění zruší.
  • Rozlišovat velikost: Zohledňuje se velikost písmen. Normálně bude při hledání fráze "hledaný termín" nalezena i fráze "Hledaný Termín". Jestliže je zaškrtnuto políčko Rozlišovat velikost, bude při hledání brán ohled na velikost písmen, takže nalezeny budou pouze ty výskyty, které přesně odpovídají tomu, jak jste frázi zapsali.
  • Celá slova: Najde pouze celá slova odpovídající vašemu hledání.
 4. Když Firefox nenalezne ani jeden výskyt, uvědomí vás zprávou Řetězec nenalezen.

Rychlé nalezení

Lišta Rychle najít slouží k rychlému vyhledání termínu a po chvilce sama opět zmizí. Neobsahuje tudíž tlačítka Další, Předchozí a Zvýraznit vše jako plnohodnotná lišta Najít.

Lištu Rychle najít zobrazíte stisknutím klávesy / (lomítko). Poté hned začněte zadávat hledaný termín.

Hledání pouze v odkazech

Chcete-li na stránce vyhledat text nacházející se v odkazech, postupujte následovně:

 1. Stiskněte klávesu ' (apostrof) pro zobrazení lišty Rychle najít (pouze odkazy).
 2. Do vyhledávacího pole zadejte hledaný termín. Firefox během vašeho zápisu zahájí vyhledávání a označí vždy první odkaz obsahující zadaný sled znaků.
 3. Klávesou F3 přejdete na další odkaz obsahující zadaný sled znaků a zároveň jej označíte. Klávesami Shift + F3 přejdete na předchozí.

Chcete-li lištu Rychle najít zavřít, buď stiskněte klávesu Esc nebo klepněte myší kamkoli do stránky.

Hledání při psaní na stránce

Firefox může zahájit hledání na stránce i bez nutnosti mít zobrazenou lištu Najít. K aktivaci této funkce postupujte následovně:

 1. Zobrazte nabídku klepnutím na tlačítko New Fx Menu a zvolte MožnostiPředvolby.
 2. Přejděte do sekce Rozšířené.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. Zaškrtněte položku Psaním vyhledávat text na stránce.
 5. Zavřete stránku about:preferences. Všechny provedené změny budou automaticky uloženy.

Když je tato funkce aktivována:

 1. Během prohlížení stránky začněte na klávesnici zadávat hledaný termín. Zobrazí se lišta Rychle najít se zadávanými znaky a zároveň se zahájí vyhledávání, přičemž se na stránce bude zvýrazňovat vždy první nalezený výskyt zadaného sledu znaků.
 2. Klávesou F3 přejdete na další výskyt zadaného sledu znaků, klávesami Shift + F3 na předchozí.

Chcete-li lištu Rychle najít zavřít, buďto chvíli vyčkejte, dokud sama nezmizí, anebo stiskněte klávesu Esc nebo klepněte myší kamkoli do stránky.

Poznámka: Vzhledem k tomu, že lišta Rychle najít má po chvilce sama zmizet, neobsahuje tak jako plnohodnotná lišta Najít tlačítka Další, Předchozí a Zvýraznit vše.

Přizpůsobení článku

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Historie verzí
Revize č.
3 z 3
Poslední aktualizace:
‎31-01-2017 04:04 PM
Aktualizoval(a):
 
Přispěvatelé