cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:clearCookiesCache

  1. Kliknite gumb menija New Fx Menu , izberite Zgodovina in Počisti nedavno zgodovino ….
  2. V spustnem meniju Časovni obseg brisanja: izberite Vse.
  3. Kliknite puščico zraven Podrobnosti, da prikažete seznam stvari, ki jih lahko počistite.
  4. Izberite Piškotke in Predpomnilnik.
  5. Kliknite Počisti zdaj.
Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by: