cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Stel in fraach

Foadat jo freegje...
  • Hawwe jo socht? Jo antwurd fine yn it Kennissintrum is de fluchste manier om jo probleem op te lossen.
  • Binne jo op it goede plak? Wy jouwe op dit stuit allinnich stipe foar problemen mei Firefox. Foar help mei Thunderbird, gean nei Thunderbird Help.


Wer kinne jo de fraach stelle

Mozilla jout twa offisjele plakken om in stipefraach te stellen: a foarum en live chat. De Mozilla community jout in protte oare plakken om third-party stipe te krijen.

Firefox stipefoarum

Yn it foarum, sil jo fraach publyklik posten wurde, wêrtroch de mienskip meidwaan kin om jo probleem op te lossen. Ferjit net om earst yn it foarum te sykjen nei earder stelde fragen!

Firefox stipe live chat

Wy hawwe frijwilige Firefox eksperts dy't stand-by wachtsje om jo te helpen mei fragen dy't ienfâldich in direkte konversaasje nedich hat. No kinne jo chatte mei kundige Firefox mienskipsleden dy't problemen oplosse fia ús live chatside.

Wês wis dat ús live chat tsjinst net de hiele dei iepen is. As it sluten is, kinne jo better jo fraach stelle yn it foarum.

Oare plakken om help te krijen

Neist de twa haadplakken hjirboppe om fragen te stellen, binne der oare manieren om help te krijen. Sjoch dêrfoar asjobleaft ús Oare Firefox stipe.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
2 of 2
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)