cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Bëni një pyetje

Ku ta bëni pyetjen tuaj

Forum asistence për Firefox-in

Te forumi, pyetja juaj do të postohet publikisht, që të lejohen vullnetarë të bashkësisë t'ju ndihmojnë të zgjidhni problemin tuaj.

Fjalosje e drejtpërdrejtë asistence për Firefox-in

Me fjalosjen e drejtpërdrejtë, mund të fjaloseni drejtpërsëdrejti me një vullnetar ekspert Firefox-i i cili mund t'ju udhëheqë nëpër procesin e zgjidhjes së problemit.

Kini parasysh që shërbimi ynë i fjalosjes së drejtpërdrejtë është i hapur funksionon vetëm kur kemi vullnetarë asistence të gatshëm. Mundeni kurdo ta bëni pyetjen te forum.

Orar funksionimi i fjalosjes së drejtpërdrejtë

Përpiqemi gjithmonë të kemi të gatshëm çdo ditë në orë të caktuara persona që mund t'ju ndihmojnë. Krejt kohët e dhëna këtu janë kohë në zonën kohore Kohë e Paqësorit (GMT-07).

  • 9am-10am PDT (Të martave dhe Të enjteve)
  • 10am-1pm PDT (Të premteve)
  • 11am-1pm PDT (Të hënave dhe Të Mërkurave)
  • 2pm-4pm PDT (Të hënave dhe Të enjteve)


Vende të tjera ku të kërkohet ndihmë

Ju lutem, shihni faqen tonë Tjetër asistencë për Firefox-in për rrugë të tjera se si të kihet ndihmë.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
4 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)