hủy bỏ
Hiện kết quả cho 
Tìm kiếm thay thế cho 
Ý bạn là: 

Customize controls, options and add-ons

Sắp xếp theo:
Trình duyệt mặc định của bạn sẽ được tự động mở mỗi khi bạn nhấn lên liên kết trong một chương trình thư tín (như Thunderbird hoặc Outlook), một lối tắt Internet hay một tập tin HTML. Bài viết này sẽ chỉ bạn cách thiết lập Firefox làm trình duyệt mặc định. Lưu ý: MSN Messenger và
Hiển thị bài viết đầy đủ
Trên thanh Địa Chỉ, gõ about:config, và nhấn EnterReturn. Trang cảnh báo của about:config "Phần này có thể làm vô hiệu chế độ bảo hành!" có thể sẽ xuất hiện. Hãy nhấn lên nút Tôi sẽ cẩn thận. Tôi hứa!, để tiếp tục vào trang about:config.
Hiển thị bài viết đầy đủ