cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Si të bëhet Firefox-i shfletues parazgjedhje

Po qe se keni më tepër se një shfletues, WindowsOS Xsistemi juaj operativ lypset të dijë cilin shfletues të përdorë si parazgjedhje. Ky artikull do t'ju tregojë se si ta bëni Firefox-in shfletuesin tuaj parazgjedhje.

 1. Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi butonin Firefox dhe përzgjidhni mandej MundësiNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Mjete dhe mandej përzgjidhni MundësiTe shtylla e menuve, klikoni mbi menunë Firefox dhe përzgjidhni Parapëlqime...Në krye të dritares së Firefox-it, klikoni mbi menunë Përpunoni dhe përzgjidhni Parapëlqime

  Klikoni butonin e menusë New Fx Menu dhe zgjidhni MundësiParapëlqime

 2. Përzgjidhni panelin Të mëtejshme, mandej klikoni skedën Të përgjithshme, e mandej klikoni mbi Kontrollo Tani.

  04554c258740acac23179f1b55871578-1271789836-935-1.png  04554c258740acac23179f1b55871578-1246116406-954-2.jpg

  Default - Win Default - Mac Default - Lin
 3. Përzgjidhni Po që ta caktoni Firefox-in si shfletuesin tuaj parazgjedhje.
Shënim: MSN Messenger dhe të tjerë zbatime mund të hapin Internet Explorer, pavarësisht se cili shfletues është ai parazgjedhje. Po ashtu, mundësuesa shërbimi Internet të tillë si PeoplePC Online, Juno dhe NetZero mund të furnizojnë software lidhjeje që vë në punë automatikisht Internet Explorer-in.


Për të caktuar si parazgjedhje një tjetër shfletues, përdorni rregullimet brenda shfletuesit që dëshironi të jetë ai parazgjedhje për ju.
Bazuar në të dhëna nga Shfletuesi parazgjedhje (BD-ja e mozillaZine-s)'''bold text

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 06:56 AM
Updated by:
 
Contributors