cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kontrolle prindi

Ky artikull shpjegon se si të bllokohen në Firefox site-e web ose të filtrohet lëndë site-i web që mund të jetë fyese ose e papërshtatshme për fëmijë.

Kontrolle Prindi në Windows 7 dhe Vista

Firefox-i mund të përdorë rregullimet për kontrolle prindi të Windows Vista-s dhe Windows 7:

Shtesa për kontrolle prindi për Firefox-in

Për t'ju ndihmuar t'i mbani të parrezikuar fëmijët në Internet, mund të shkarkoni dhe instaloni te Firefox-i juaj zgjerime nga palë të treta. Ky kërkim te addons.mozilla.org për kontrolle prindi ju paraqet disa zgjerime që mund të jenë të përshtatshëm për nevojat tuaja.

  • Përveç zgjerimeve të Firefox-it, ka mjaft paketa software nga palë të treta që mund ta filtrojnë lëndën përmes sistemit tuaj operativ ose në pikën përmes të cilës rrjeti juaj lidhet në Internet.
Bazuar në të dhëna nga Kontrolle prindi (mozillaZine KB)

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:22 AM
Updated by:
 
Contributors