cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Podėlio išvalymas

„Firefox“ podėlyje laikinai saugomi paveikslai, scenarijai ir kitos jūsų lankomų svetainių dalys – tai leidžia jums sparčiau naršyti. Šiame straipsnyje aprašyta, kaip išvalyti podėlį.

 • Jei norite išvalyti visą istoriją (slapukus, naršymo žurnalą, podėlį ir kt.) vienu sykiu, skaitykite straipsnį „Žurnalo duomenų šalinimas“.

Podėlio išvalymas

 1. „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos .
 2. Pasirinkite nuostatų grupę Kitkas.
 3. Spustelėkite Tinklas kortelę.
 4. Skiltyje Saityno podėlis spustelėkite Išvalyti dabar mygtuką.
  Clear Cache Win1 fx11 Clear Cache Mac1 fx11 Clear Cache Lin1 fx11
 5. Užverkite nuostatų langą spustelėdami mygtuką Gerai. Užverkite nuostatų (about:preferences) tinklalapį. Atlikti pakeitimai bus išsaugoti automatiškai.

  .


Automatinis podėlio išvalymas

Galite nurodyti „Firefox“ automatiškai išvalyti podėlį kaskart baigiant darbą:

 1. „Firefox“ lango viršuje spustelėkite mygtuką Firefox meniu juostos elementą Priemonės meniu juostos elementą TaisaSpustelėkite meniu juostos elementą Firefox, tada – išsiskleidusio meniu elementą NuostatosNuostatos...Spustelėkite mygtuką New Fx Menu ir pasirinkite Nuostatos .
 2. Pasirinkite nuostatų grupę Privatumas.
 3. Skiltyje Žurnalas pasirinkite „Firefox“ privalo: laikytis tinkintų žurnalo vedimo nuostatų.
 4. Pažymėkite langelį Išvalyti žurnalą baigiant „Firefox“ darbą.
  Clear Cache Win2 Clear Cache Mac2 Clear Cache Lin2
 5. Šalia Išvalyti žurnalą baigiant „Firefox“ darbą eilutės, spustelėkite Nuostatos... mygtuką. Atsivers žurnalo valdymo nuostatų langas.
 6. Žurnalo nuostatų valdymo lange pažymėkite langelį Podėlis.
  Clear Cache Win3 Clear Cache Mac3 Clear Cache Lin3
 7. Užverkite žurnalo nuostatų valdymo langą spustelėdami Gerai mygtuką.
 8. Užverkite nuostatų langą spustelėdami mygtuką Gerai. Užverkite nuostatų (about:preferences) tinklalapį. Atlikti pakeitimai bus išsaugoti automatiškai.

  .

Dalijimasis šiuo straipsniu: jeigu norite pasidalinti šiuo straipsniu su kitais, galite pasinaudoti trumpuoju saitu: http://mzl.la/MyNb9w. Šiuo adresu rodomas turinys automatiškai pritakomas pagal lankytojo operacinę sistemą ir kalbą.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors