cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Hvordan slette firefox buffer

Firefox sitt hurtiglager lagrer midlertidige bilder, skript og andre deler av nettsider mens du surfer for å øke hastigheten. Denne artikkelen beskriver hvordan du tømmer hurtiglageret.

Tøm hurtiglageret

 1. Øverst i Firefox-vinduet, trykk på Firefox-knappen og velg InnstillingerØverst i Firefox-vinduet, trykk på Verktøy-menyen og velg InnstillingerI menylinjen, trykk på Firefox-menyen og velg Innstillinger ...Øverst i Firefox-vinduet, trykk på Rediger-menyen og velg Innstillinger

  Trykk på menyknappen New Fx Menu og velg AlternativerInstillinger

 2. Velg Avansert-panelet.
 3. Trykk på Nettverk-fanen.
 4. Under Hurtiglagret nettinnhold-seksjonen, trykk Tøm nå.
  Clear Cache Win1 fx11 Clear Cache Mac1 fx11 Clear Cache Lin1 fx11
 5. Trykk OK for å lukke Innstillinger-vinduet.Trykk Lukk for å lukke Innstillinger-vinduet.Lukk Innstillinger-vinduet. Lukk siden about:preferences. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk..

Tømme hurtiglageret automatisk

Du kan sette Firefox til å automatisk tømme hurtiglageret din når Firefox lukkes:

 1. Øverst i Firefox-vinduet, trykk på Firefox-knappen og velg InnstillingerØverst i Firefox-vinduet, trykk på Verktøy-menyen og velg InnstillingerI menylinjen, trykk på Firefox-menyen og velg Innstillinger ...Øverst i Firefox-vinduet, trykk på Rediger-menyen og velg Innstillinger

  Trykk på menyknappen New Fx Menu og velg AlternativerInstillinger

 2. Velg Personvern-panelet.
 3. Under Historie seksjonen, sett Firefox skal: tilo Bruke egne innstillinger for historie.
 4. Velg boksen for Tøm historikk når Firefox lukkes. Clear Cache Win2 Clear Cache Mac2 Clear Cache Lin2
 5. Ved siden av Tøm historikk når Firefox lukkes, trykk Instillinger-knappen. "Når Firefox Lukkes skal den slette:" vinduet åpnes.
 6. I innstillingene for sletting av historikk vinduet, trykk boksen ved siden av Hurtiglager for nettsteder. Clear Cache Win3 Clear Cache Mac3 Clear Cache Lin3
 7. Trykk OK for å lukke vinduet.
 8. Trykk OK for å lukke Innstillinger-vinduet.Trykk Lukk for å lukke Innstillinger-vinduet.Lukk Innstillinger-vinduet. Lukk siden about:preferences. Alle endringer du har gjort vil bli lagret automatisk..

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 07:27 AM
Updated by:
 
Contributors