anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Calling and Contacts

Sortuj według:
Aplikacja Kontakty umożliwia importowanie kontaktów z karty SIM, Facebooka i popularnych serwisów pocztowych – ułatwia dzwonienie i wysyłanie wiadomości. Spis treści1 Importowanie kontaktów2 Aktualizacja lub importowanie kolejnych kontaktów3 Dodawanie kontaktów z innej aplikacji4
Wyświetl pełny artykuł
Spis treści1 O historii połączeń1.1 Jak otworzyć historię połączeń?1.2 Co oznaczają poszczególne symbole?1.3 Co się stanie, gdy stuknę wpis w historii?1.4 Czyszczenie historii połączeń O historii połączeń Historia połączeń, to wykaz wszystkich połączeń wychodzących, przychodzących
Wyświetl pełny artykuł
System Firefox OS ma kilka opcji nawiązywania połączeń i zarządzania nimi. Aby wykonać połączenie, otwórz aplikację Telefon, stukając ikonę . Wybierz numer, stukając odpowiednie cyfry i stuknij zielony przycisk ze słuchawką. Możesz także wybrać numer z wykazu połączeń,
Wyświetl pełny artykuł
Aby wyciszyć połączenia przychodzące: Wciśnij i przytrzymaj przez dwie sekundy przycisk zasilania. Zostanie wyświetlone poniższe menu: Stuknij element Wycisz połączenia. Połączenia przychodzące nie będą sygnalizowane dźwiękiem. Jeśli chcesz przywrócić dźwiękowe
Wyświetl pełny artykuł
Aby usunąć kontakty: Stuknij ikonę , by otworzyć aplikację Kontakty. Stuknij nazwę kontaktu, który chcesz usunąć. Stuknij ikonę znajdującą się w górnym prawym rogu ekranu i przewiń ekran do samego dołu. Stuknij przycisk Usuń kontakt i następnie przycisk Usuń. Kontakt zostanie nieodwracalnie usunięty z listy kontaktów.  
Wyświetl pełny artykuł