anuluj
Pokazywanie wyników dla 
Zamiast tego wyszukaj 
Czy miało to oznaczać: 

Pasek zakładek

Pasek zakładek Firefoksa umożliwia szybki dostęp do często używanych zakładek. W tym artykule opisano, jak używać tego paska.
Bookmarks Toolbar - Win1 Bmtoolbar1 29 - Win Bmtoolbar1 29 - Mac Bmtoolbar1 29 - Lin

Więcej informacji na temat zakładek znajdziesz w artykule Zakładki.

Wyświetlanie lub ukrywanie paska zakładek

Pasek zakładek jest domyślnie ukryty. Aby wyłączyć lub włączyć jego wyświetlanie:

  • Prawym klawiszem myszy kliknij pustą sekcję paska kart i zaznacz Pasek zakładek w menu kontekstowym.
  • W pasku menu kliknij Widok, wybierz Paski narzędziowe, a następnie zaznacz Pasek zakładek.
  1. Kliknij przycisk menu new fx menu i wybierz Dostosuj.
  2. Kliknij rozwijane menu Pokaż/ukryj paski narzędzi u dołu ekranu i zaznacz Bookmarks Toolbar.
  3. Kliknij przycisk Zakończ dostosowywanie.

Dodawanie zakładek do paska

  1. Przejdź na stronę, której zakładkę chcesz dodać do paska zakładek.
  2. W pasku adresu przeciągnij ikonę witryny na pasek zakładek.

Bookmarks Toolbar - Win2 Bmtoolbar2 29 - Win Bmtoolbar2 29 - Mac Bmtoolbar2 29 - Lin

Zmiana położenia zakładek na pasku

Aby zmienić położenie elementu na pasku zakładek:

  • Kliknij zakładkę lub folder, który chcesz przenieść i przeciągnij na miejsce, w którym chcesz go umieścić.

Bookmarks Toolbar - Win3 Bmtoolbar3 29 - Win Bmtoolbar3 29 - Mac Bmtoolbar3 29 - Lin

Dodawanie innych elementów do paska zakładek

Na pasku zakładek można również umieszczać inne elementy niż zakładki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Jak dostosować pasek narzędzi.

Dostosuj artykuł

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Historia wersji
Nr wersji
3 z 3
Ostatnia aktualizacja:
3 tygodni(e) temu
Zaktualizowano przez: