cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Copiile de siguranță şi restaurarea semnelor de carte

Firefox creează automat copii de siguranță ale semnelor de carte şi salvează ultimele cinci10 pentru orice eventualitate. Acest articol descrie cum se pot realiza manual copiile de siguranță ale semnelor de carte şi înlocuirea acestora cu o altă copie.

Copiile de siguranță şi restaurarea

Copie de siguranță manuală

 1. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.
 2. În fereastra Colecție, clic pe butonul e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Import și export şi apoi selectaţi Copie de siguranță....

  e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1269024873-500-1.jpg
 3. În fereastra Numele fișierului cu copia de siguranță a semnelor de carte care se deschide, alegeţi o locaţie pentru salvarea fişierului, care se numeşte inițial bookmarks-"data".json. Suprafața de lucru este de obicei un loc bun pentru salvare, dar orice altă locaţie uşor de amintit este la fel de bună.
 4. Salvaţi fişierul json cu semnele de carte. Fereastra cu numele fișierului cu copia de siguranță se va închide şi puteţi să închideţi fereastra Colecție.

Restaurarea din copiile de siguranță

Atenţie: Restaurarea semnelor de carte folosind copia de siguranță va înlocui setul curent de semne de carte cu cele din copia de siguranță.
 1. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.
 2. În fereastra Colecție, clic pe butonul e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1252097598-804-1.png Import și export şi apoi selectaţi Restaurează.

  e3f62ffc25d52f883aa490cc65d71e2d-1269024873-500-2.jpg
 3. Selectaţi copia de siguranță din care doriţi să faceţi restaurarea:
  • Intrările datate sunt copii de siguranță automate.
  • Alege fișierul... vă permite să restauraţi semnele de carte folosind o copie de siguranță manuală (a se vedea mai sus).
 4. După ce copia de siguranță a fost aleasă, semnele de carte ale dumneavoastră din acel fişier vor fi restaurate. Închideţi fereastra Colecție.

Mutarea semnelor de carte pe un alt calculator

Puteți utiliza Sincronizare Firefox pentru a muta semnele de carte de pe un calculator pe altul.

Notă: Sincronizarea Firefox trimite continuu actualizări doar pe măsură ce adăugați semne de carte, dar nu este un serviciu pentru copii de siguranță nefiind conceput în acest scop.

Sincronizarea Firefox este cea mai bună variantă pentru a menține semnele de carte (și alte informații din profil) sincronizate între toate calculatoarele pe care le folosiți. Vedeți Cum configurez Sincronizare? pentru mai multe informații și Cum configurez Sincronizare? pentru instrucțiuni privind configurarea acestuia.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Version History
Revision #:
3 of 3
Last update:
‎31-01-2017 06:52 AM
Updated by:
 
Contributors