cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:ImportHTMLBookmarks

Klikoni butonin Faqerojtës Bookmarks button win 2 në anën e djathtë të panelit të lëvizjesTe shtylla e menuve, klikoni FaqerojtësNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni menunë Faqerojtësa dhe përzgjidhni Shfaqi Krejt Faqerojtësit që të hapet dritarja e Bibliotekës.

Klikoni butonin Faqerojtës Bookmarks-29 dhe përzgjidhni Shfaqi Krejt Faqerojtësit që të hapet dritarja e Bibliotekës.

 • Prej panelit të dritares Librari, klikoni mbi f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importim dhe Kopjeruajtje dhe zgjidhni Importoni Faqerojtës nga HTML....
  Importing HTML Bookmarks - Win fx7
 • Te dritarja Importoni Kartelë Faqerojtësish që hapet, shkoni tek kartela HTML e faqerojtësve që po importoni dhe përzgjidheni atë kartelë.
 • Klikoni mbi butonin Hape. Dritarja Importoni Kartelë Faqerojtësish do të mbyllet.
 • Mbylleni dritaren Librari.
 • Customize this article

  Firefox

  Firefox for Android

  Firefox for iOS

  Firefox OS

  Firefox Focus

  Thunderbird

  Webmaker

  Version History
  Revision #:
  3 of 3
  Last update:
  3 weeks ago
  Updated by:
   
  Contributors