cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Template:ExportHTMLBookmarks

Klikoni butonin Faqerojtës Bookmarks button win 2 në anën e djathtë të panelit të lëvizjesTe shtylla e menuve, klikoni FaqerojtësNë krye të dritares së Firefox-it, klikoni menunë Faqerojtësa dhe përzgjidhni Shfaqi Krejt Faqerojtësit që të hapet dritarja e Bibliotekës.

Klikoni butonin Faqerojtës Bookmarks-29 dhe përzgjidhni Shfaqi Krejt Faqerojtësit që të hapet dritarja e Bibliotekës.

 • Nga paneli i dritares Librari, klikoni mbi f60cc26c38fc04cce87eb6ea6ec8c400-1259975468-619-1.png Importim dhe Kopjeruajtje dhe zgjidhni Eksportoni Faqerojtës si HTML....
  Exporting HTML Bookmarks - Win fx7
 • Te dritarja Eksportoni Kartelë Faqerojtësish që hapet, zgjidhni një vend ku të ruhet kartela, e cila emërtohet bookmarks.html, si parazgjedhje. Desktopi zakonisht është një vend i mirë, por cilido vend që mbahet mend lehtësisht, e bën punën.
 • Klikoni mbi butonin Ruaje. Dritarja Eksportoni Kartelë Faqerojtësish do të mbyllet.
 • Mbylleni dritaren Librari.
 • Customize this article

  Firefox

  Firefox for Android

  Thunderbird

  Version History
  Revision #:
  3 of 3
  Last update:
  ‎31-01-2017 07:18 AM
  Updated by:
   
  Contributors