cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kako navigirati Web stranicama - Mobile

Da bi sačuvali prostor na ekranu Vašeg telefona kontrole Firefox preglednika spremljene su na bočne strane ekrana. Možete im pristupiti i ako prstom prevučete lijevo ili desno preko ekrana.

Da biste vidjeli još više na odabranoj stranici adresna traka također nestaje kada počnete klizanje teksta prema dolje ali se brzo vraća ako počnete klizanje prema gore ili lijevo-desno. Koristite strelice na desnoj strani Vašeg ekrana da biste išli naprijed - natrag između Web stranica.

6fad3b488e6ca2b1b516ecfd56f0aa5c-1285072767-398-1.jpg

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Firefox for iOS

Firefox OS

Firefox Focus

Thunderbird

Webmaker

Version History
Revision #:
2 of 2
Last update:
3 weeks ago
Updated by:
 
Contributors
Tags (1)