ακύρωση
Προβολή αποτελεσμάτων για 
Αντ' αυτού αναζήτηση για 
Μήπως εννοείτε: 

Πώς αντιγράφω και επικολλώ κείμενο στο Android;

Το Firefox για Android σας επιτρέπει να κάνετε εύκολα αντιγραφή και επικόλληση κειμένου, απευθείας από μια ιστοσελίδα. Αυτό το άρθρο θα σας δείξει πώς γίνεται.

 1. Πατήστε παρατεταμένα μια λέξη για επιλογή σε μια ιστοσελίδα.
 2. Σύρετε το ζευγάρι των περιοριστικών λαβών για να συμπεριλάβετε την ποσότητα κειμένου που θέλετε να αντιγράψετε.
  select text android
 3. Όταν επισημάνετε το επιθυμητό κείμενο, πατήστε το εικονίδιο αντιγραφής στη γραμμή εργαλείων στο επάνω μέρος της οθόνης:
  copy android
 4. Πατήστε το πεδίο στο οποίο θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο, είτε είναι η γραμμή URL είτε οποιοδήποτε άλλο πεδίο κειμένου.
 5. Πατήστε το εικονίδιο επικόλλησης στη γραμμή εργαλείων.
  paste android

Το αντιγραμμένο κείμενο θα εμφανιστεί στο πεδίο κειμένου.

Για να χρησιμοποιήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση αυτής της λειτουργίας, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε Android 6 ή νεότερο.

Το Firefox για Android σας επιτρέπει να κάνετε εύκολα αντιγραφή και επικόλληση κειμένου, απευθείας από μια ιστοσελίδα. Αυτό το άρθρο θα σας δείξει πώς γίνεται.

 1. Πατήστε παρατεταμένα μια λέξη για επιλογή σε μια ιστοσελίδα.
 2. Σύρετε το ζευγάρι των περιοριστικών λαβών για να επισημάνετε όλο το κείμενο που θέλετε να αντιγράψετε.
 3. Πατήστε Copy (Αντιγραφή) στη γραμμή εργαλείων που εμφανίζεται.
 4. Πατήστε παρατεταμένα το πεδίο όπου θέλετε να επικολλήσετε το κείμενο, μέχρι να εμφανιστεί μια γραμμή εργαλείων. Μπορεί να είναι η γραμμή URL ή ένα οποιοδήποτε πεδίο κειμένου.
 5. Πατήστε Paste (Επικόλληση) στη γραμμή εργαλείων.

Το αντιγραμμένο σας κείμενο θα εμφανιστεί στο πεδίο.

Customize this article

Firefox

Firefox for Android

Thunderbird

Ιστορικό έκδοσης
Αριθμός αναθεώρησης
3 από 3
Τελευταία ενημέρωση:
‎31-01-2017 04:59 PM
Ενημερώθηκε από το χρήστη:
 
Πάροχοι πληροφοριακού περιεχομένου