E-post

Lär dig att skapa konton, läsa, skicka och hantera e-post

  • Konfigurera e-post Lägg till och konfigurera dina e-postkonton på Thunderbird
  • Läs, skicka och organisera e-post Lär dig att hantera dina e-postmeddelanden
  • Filelink för stora bilagor Meddelanden med stora bilagor avvisas ofta av e-postservrar. Thunderbird kan använda webbaserade lagringstjänster för att skicka stora bilagor.
  • Ignorera trådar Funktionen för att ignorera trådar (eller undertrådar) i Thunderbird är särskilt användbar för e-postlistor. Den låter dig slippa läsa delar av en konversation du inte är intresserad av, medan du fortfarande kan följa med i övriga konversationer.
  • Blockera en avsändare Den här artikeln förklarar hur man kan blockera en viss avsändare i Thunderbird.

På engelska