Lär dig grunderna: att komma igång

Lär dig allt du behöver veta för att komma igång med Firefox.

  • Kom igång med Firefox - En översikt av de viktigaste funktionerna Denna artikel täcker de grundläggande funktionerna i Firefox - bokmärken, flikar, sökning, tillägg och mer. Den länkar också till fler artiklar som du vill utforska.
  • Kortkommandon Här är en lista på de vanligaste kortkommandona i Mozilla Firefox.
  • Smarta adressfältet Adressfältet i Firefox kan användas för att skriva in webbadresser till de webbplatser du vill besöka. I Firefox 3 och senare kan det ”smarta adressfältet” även gissa sig till vart du vill
  • Firefox-profiler Firefox sparar din personliga data som bokmärken, lösenord och inställningar i en uppsättning filer som kallas för din profil och som sparas på ett annat ställe än Firefox programfiler.
  • Filhämtaren
  • Bokmärken
  • Muskommandon

På engelska