Vad är Webmaker?

Våra volontärer arbetar med att översätta den här artikeln. Tills det är klart, kanske den engelska versionen kan vara till viss hjälp.

Webmaker is a project by the Mozilla Foundation dedicated to helping you create something amazing on the web.

Billions of people use the web everyday, but how many of them are just consuming it rather than making it? We want to show the world how to create something they're proud of, and more importantly, understand how the web itself really works.

Webmaker.org offers a set of creative tools, teaching resources, and event guides, to move the masses from users to makers.

Visit our about page to learn more


Dela artikeln: http://mzl.la/1Icmz9p

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: . Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.