Template:DisableHWAflash

  1. Gå till this Adobe Flash Player Help page.
  2. HögerklickaHåll ner knappen Control när du klickar på Flash Player-logotypen på den sidan och klicka sedan på Inställningar på snabbmenyn. Inställningsfönstret för Adobe Flash Player öppnas.
  3. Klicka på ikonen längst ner till vänster i inställningsfönstret för Adobe Flash Player för att öppna visningspanelen.
  4. Ta bort markeringen från Aktivera maskinvaruacceleration.

    Flash player inställningar
  5. Klicka på Stäng för att stänga inställningsfönstret för Adobe Flash Player.
  6. Starta om Firefox.
// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Andreas Pettersson. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.
Bli volontär för Mozilla Support