Reset your Master Password if you've forgotten it

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Using the Master Password feature, you can protect all of your locally stored usernames and passwords with a master password. If you have forgotten your master password, you must reset it.

Warning: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.
  1. In the Firefox location bar, enter the following location:
    chrome://pippki/content/resetpassword.xul
  2. Press EnterReturn.
  3. The "Reset Master Password" page will appear. Click the Reset button, to reset your master password.
    Fx5Win7ResetMasterPW forgotmasterpassword-mac.jpg reset master pw fx29
Remember: Resetting your master password will remove all of your saved usernames and passwords.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, Chris_Ilias, novica, Verdi, Swarnava, bens545, mythmon, amitshree, jsavage. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.