Historik för Push-meddelanden i Firefox

Kategori:
Hur man
Revideringshistorik för:
English, Svenska

Visa diagram för hjälpsamma röster

Revidering Status S Editor Kommentar
Aktuell   Andreas Pettersson Uppdaterat
Godkända   Andreas Pettersson Uppdaterat artikel
Godkända   Andreas Pettersson Uppdaterat
Godkända   Andreas Pettersson Uppdaterat
Godkända   Andreas Pettersson Översatt klart artikeln, plus korrigeringar från tidigare författare
Ej granskad   spiderwitch Har inte hunnit översätta allt tyvärr.

Du håller på att markera denna revidering som redo för översättning. Är du säker på att du vill fortsätta?


Dokumentets bidragare