Why is each open Firefox tab showing up in the Windows volume mixer?

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.
This article applies to Windows only.

If your Windows volume mixer has a slider for each open Firefox tab, this is a known issue related to multiprocess (E10s) and we are working on fixing it in the near future. In the meantime, setting the number of Firefox processes to "1" should fix the issue:

Setting the number of processes to 1 effectively turns off the multiprocess feature, which may significantly affect Firefox's performance.
  1. Click on the menu button fx57menu to open the menu panel.
  2. Click the menu button New Fx Menu Fx57Menu and choose Options.Preferences.
  3. In the General panel, scroll down to Performance.
  4. Remove the check mark next to Use recommended performance settings.
  5. Choose 1 in the drop-down menu for Content process limit.
    set e10s to 1
// Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln:Joni. Du kan också hjälpa till - lära dig hur.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Bli volontär för Mozilla Support