Mobile keyboard shortcuts - Perform common tasks using the keyboard

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

This is a list of keyboard shortcuts in Mozilla Firefox for Android.

Command Shortcut
Moving around a page
Move down
Move up
Page down Spacebar
Zoom in Menu +
Zoom out Menu +
Navigation
Go to Location Bar Menu + L or Search
Back Menu +
Forward Menu +
Reload Menu + R
Force reload Menu + Shift + R (doesn't use any cached resources)
Tabs
New tab Menu + T
Close tab Menu + W
Undo close tab Menu + Shift + T
Open link in new tab Menu+Tap on link
Other
Quit Firefox Menu + Q
Command Shortcut
Moving around a page
Move down
Move up
Page down Spacebar
Zoom in Menu +
Zoom out Menu +
Navigation
Go to Location Bar Ctrl + L
Back Ctrl + or Backspace
Forward Ctrl + or Shift+Backspace
Reload Ctrl + R
Force reload Ctrl + Shift + R (doesn't use any cached resources)
Editing
Copy Ctrl + C
Paste Ctrl + V
Tabs
New tab Ctrl + T
Close tab Ctrl + W
Undo close tab Ctrl + Shift + T
Open link in new tab Ctrl+Tap on link
Other
Quit Firefox Ctrl + Q
Go to maemo task-switcher Ctrl + Backspace
Lock screen orientation Ctrl + Shift + O (disable rotation)
Command Shortcut
Moving around a page
Move down
Move up
Page down Spacebar
Navigation
Reload Menu + + Enter
Forward Menu + + Enter

 

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: marsf, Verdi, mbrubeck, scoobidiver, mluna, amitshree. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.