Manage passwords on Firefox desktop with Firefox Lockwise

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Firefox Lockwise is the built-in password manager in Firefox version 70 and above. To use the Firefox Lockwise password manager:

  1. Click the menu button Fx57MenuFx89MenuButton to open the menu panel.
  2. Click Logins and PasswordsPasswords.

Alternatively, you can also do the following to access the Firefox Lockwise password manager:

  1. Click the Firefox Account icon in the toolbar.

    syncavatar logged out
  2. Click Logins and PasswordsPasswords.

The Firefox Lockwise about:logins page will open. From here, you'll be able to add or manage logins and passwords.

See the Password Manager - Remember, delete and edit logins and passwords in Firefox article for more information.

To set up Firefox Lockwise on your Android and iOS devices, see Getting started with Firefox Lockwise. Please note that you'll need to enable login sync in order for Lockwise to sync your passwords across devices.

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer