Live Bookmarks - Subscribe to a web page for news and updates

(Omdirigerad från Live Bookmarks Redirect 1)
Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

If you check specific websites for new content on a regular basis, Live Bookmarks can deliver the most recent updates to you, without having to visit the site.

Note: Live Bookmarks will only work with sites that offer web feeds.

When a web feed is available from a web page, you can use Firefox to subscribe to it, as a Live Bookmark. Firefox checks your Live Bookmarks every hour for updates, which enables you to stay current with the latest information from your favorite sites.

 • Live Bookmarks work with any web feed in RSS, RDF, or Atom format.

Add a Live Bookmark

 1. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 to open the Bookmarks menu.
 2. If the site has a feed, the Subscribe to This Page... option will be enabled. Click it.
  Live bookmarks 29 1
 3. Click Subscribe Now on the page that appears.
  Live bookmarks 29 2
 4. Pick a name for your Live Bookmark and choose where to save it. By default, it'll be saved to the Bookmarks Toolbar. Then click Subscribe.
  Live bookmarks 29 3
 5. That is it! Your Live Bookmark is created.
 1. Press the Alt key on your keyboard to temporarily show the classic menu bar, then select the Bookmarks menu.On the menu bar, click the Bookmarks menu.
 2. If the site has a feed, the Subscribe to This Page... option will be enabled. Click it.
  Live bookmarks 47 1
 3. Click Subscribe Now on the page that appears.
  Live bookmarks 47 2
 4. Pick a name for your Live Bookmark and choose where to save it. By default, it'll be saved to the Bookmarks Toolbar. Then click Subscribe.
  Live bookmarks 29 3
 5. That is it! Your Live Bookmark is created.
Tip: You can add a Subscribe button FxSubscribeButton to your Firefox toolbar or menu (the button will darken on pages with web feeds). See Customize Firefox controls, buttons and toolbars to learn how.

View Live Bookmarks

Live Bookmarks are saved as folders in Bookmarks Toolbar or Menu, like bookmarks. Live Bookmarks 29 view

 • To see what's new, click it to view the latest items from the feed.
 • To view a page from the feed, select the item in the menu.
  • To view the feed home page, select Open feed-name (e.g. Open "The Mozilla Blog").

Reload Live Bookmarks

Live bookmarks automatically reload every hour, but you can reload it manually: Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the Live Bookmark and select Reload Live Bookmark.

Delete a Live Bookmark

Deleting a Live Bookmark is the same as delete regular bookmarks. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the Live Bookmark and select Delete.

Note: Only the entire Live Bookmark, which displays as a folder, can be deleted. Individual entries cannot be removed from the Live Bookmark.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, Chris_Ilias, Bo102010, Verdi, scoobidiver, upwinxp. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.