Inställningar för webbinnehåll, popup-fönster, teckensnitt och språk

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Panelen Innehåll i Firefox Inställningar innehåller inställningar relaterade till hur en webbplats innehåll visas. I den här artikeln beskrivs vilka inställningar som finns tillgängliga.

Innehållsinställningar

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp

Fx44ContentPanel-win7 Fx44ContentPanel-winxp Fx48ContentPanel-Mac

Fx48MacContentPanel content settings mac Fx44ContentPanel-winxp

DRM-innehåll

DRM-innehåll

DRM-innehåll

Aviseringar

Firefox låter dig välja vilka webbplatser som tillåts skicka meddelanden. Om du vill veta mer, se artikeln Push-meddelanden i Firefox. Klicka på Välj… för att göra ändringar i listan över tillåtna webbplatser.

 • Stör mig inte: Markera det här alternativet för att tillfälligt avbryta alla meddelanden tills du stänger och startar om Firefox. Den här inställningen är inte tillgänglig på vissa operativsystem.
 • Stör mig inte: Markera det här alternativet för att tillfälligt avbryta alla meddelanden tills du stänger och startar om Firefox.

Popup-fönster

 • Blockera popup-fönster: Som standard blockerar Firefox irriterande popup-fönster på webbplatser. Avmarkera det här inställningen inaktiverar popup-blockeringen.
  Vissa webbplatser använder sig legitimt av popup-fönster. Därför kan du tillåta att dessa webbplatser ändå öppnar popup-fönster. För att göra det klickar du på Undantag…, ange webbplatsens namn och klicka på Tillåt. Om du vill ta bort en webbplats från listan markerar du den och klickar sedan på Ta bort. För att rensa listan helt, klicka på Ta bort alla. Mer information finns i artikeln Inställningar för popup-blockerare, undantag och felsökning.

Teckensnitt och färger

Standardteckensnitt och Storlek: Webbsidor visas vanligen i teckensnittet och storleken som anges här (mätt i pixlar). Webbsidor kan dock åsidosätta dessa val om du inte anger något annat i dialogrutan Teckensnitt. Klicka på knappen Avancerat… för att komma till dialogrutan Teckensnitt och för att ändra detta och andra inställningar för teckensnitt.

Dialogrutan Teckensnitt

 1. Från rullgardinsmenyn Teckensnitt för, välj en språkgrupp/skript. Till exempel, för att ställa in standardteckensnitten för västeuropeiska språk/skript (Latin), välj WesternLatin. För ett språk/skript som inte finns i listan, välj Andra språkAndra skriftsystem.
 2. Välj om proportionell text ska vara serif (som "Times New Roman") eller sans-serif (som "Arial"). Ange sedan den teckensnittsstorlek du vill ha för proportionell text.
 3. Ange teckensnittet för Serif, Sans-serif och Monospace-teckensnitt. Du kan också ändra storleken för Monospace-teckensnitt.

Du kan också ställa in lägsta teckensnittsstorlek för webbsidor. Det här är användbart för att förhindra att webbplatser använder alltför små teckensnitt som knappast är läsbara.

 • Tillåt sidor använda egna teckensnitt, i stället för dina val ovan: Som standard använder Firefox de teckensnitt som anges av webbsidans författare. Om du inaktivera den här inställningen tvingas alla webbplatser att använda standardfonterna istället.
 • Teckenkodning för gammalt innehåll: Den teckenkodning som valts här används för att visa sidor som inte angett vilken kodning som ska användas.

Dialogrutan Färger

Fx38esr-ColorsDialog

Text och bakgrund: Här kan du ändra standardtext och bakgrundsfärg som ska användas på webbsidor som inte har angivit den informationen. Klicka på färgproverna för att välja färger.

 • Använd systemfärgerna Markera den här inställningen för att använda färgerna som definierats i operativsystemsinställningarna istället för de ovan angivna färgerna.

Länkfärger: Här kan du ändra standardfärgerna för webblänkar. Klicka på färgproverna för att välja färger.

 • Stryk under länkar: Som standard understryks länkar på webbsidor. Avmarkera den här inställningen för att inaktivera. Observera att många webbplatser anger sina egna stylingsregler och den här inställningen har ingen effekt på de här webbplatserna.
 • Överskrid färgerna som specificerats på sidan med dina val ovan::
  • Alltid: Välj den här inställningen för att tvinga alla webbplatser att använda standardfärgerna.
  • Endast med teman med hög konstrast: Den här inställningen gör att Firefox använder de färger som anges av webbsidans författare, förutom när du använder ett tema med hög kontrast.
  • Aldrig: Välj den här inställningen så att Firefox använder de färger som anges av webbsidans författare.

Språk

Vissa webbsidor erbjuds på mer än ett språk. Klicka på knappen Välj… för att ange önskat språk.

Dialogrutan Språk

För att lägga till ett språk klickar du på Välj ett språk att lägga till…, välj språk och klicka på knappen lägg till. Ta bort ett språk genom att markera det i listan över aktiva språk och klicka på knappen Ta bort. Du kan också ordna om språk med knapparna Flytta upp och Flytta ner för att bestämma den mest föredragna om en sida tillhandahålls på flera språk.

Dessa fina personer hjälpte till att skriva den här artikeln:

Illustration of hands

Bli volontär

Väx och dela din expertis med andra. Svara på frågor och förbättra vår kunskapsbas.

Läs mer