How to allow Java on trusted sites | Felsökning

How to allow Java on trusted sites

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

Support ended for all NPAPI plugins except for Flash in Firefox version 52, released March 7, 2017. See this compatibility document and this article for details.

Beginning with Firefox version 52, support has ended for all NPAPI plugins except for Adobe Flash. See this compatibility document and this article for details.

Firefox has stopped the Java plugin from running automatically because of security issues. However, you can still activate Java on trusted sites. We'll show you how.

Warning: You should only activate Java on sites you trust.

Activate Java once

When you see the "Activate Java" message, simply click it to load the Java content normally.

In-content Java prompt

If there is no visible area to activate Java content in the webpage or if clicking on the "Activate Java" message doesn't work, look for the plugin icon in the address bar. Click on it and, in the message panel that opens, choose Allow Now to enable Java content temporarily.

Activate Java once 29 - Win
Note: The next time you visit the site or any other that uses Java you will see this message again.

Always activate Java for a site

If you have a trusted site that uses Java and you need to use that site often, you can make Java work normally on just that website.

  1. Click the plugin icon in the address bar and a message panel will open.
  2. In the message panel, click Allow and Remember.
Activate Java always 29 - Win

Now, whenever you visit this site, the plugin will automatically run and you won't get the "Click to activate" message.

Java security prompts

After activating Java for a site you may see a security prompt, asking you to confirm that you want to run Java, or a message such as "Application Blocked by Security Settings", with no option to run Java. These security prompts and messages come from Java itself, not from Firefox, and depend on the website and your security settings in the Java Control Panel.

Java confirmation

For more information, see these Java Help pages:

Var den här artikeln till hjälp?

Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, philipp, Michael Verdi, Andrew, Yousef, gk0moz, scootergrisen. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.

Senaste uppdatering: 2016-10-13

Få support för en annan plattform:
Anpassa artikeln

Firefox