Firefox for Android may cause HTC Desire with Android 2.2 to reboot with casual browsing

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

People who have installed Firefox for Android on HTC Desire by allowing non-market Apps may encounter reboot issues with casual browsing. This article describes a workaround for advanced users.

Install a recent firmware

Android 2.3 and above do not have the issue but, as it has not been made available to users, a workaround is to install another firmware that is Gingerbread like Cyanogenmod 7. For further details about the issue, please see bug 757920.

Warning: You void your warranty when you flash something onto your phone. Before installing a new firmware, you'll need to backup all your data. If you don't follow all the instructions carefully, your phone may get bricked.

 

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: scoobidiver, nhirata, feer56, John99, amitshree. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.