Customize navigation buttons like back, home, bookmarks and reload

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

The Navigation toolbar contains the tools used to navigate to websites, as well as the Location bar and Search bar.

  • If you find that one of the items below is missing from your toolbar, see the Toolbar items missing article to restore them.

Navigation Toolbar - Win1 Navigation Toolbar - Mac1

Nav Items 10 - Win Nav Items 10 - Mac Nav Items 10 - Lin

Firefox on Linux uses icons from your system theme. The icons shown below might not match what you see when using Firefox on Linux systems.

Default Navigation toolbar

When you first run Firefox, the Navigation toolbar contains the following items:

Icon Description
Back & Forward Win Back & Forward Mac Go back to the previous page, or forward to the next page in history (Forward button is hidden when inactive)
Navigation Toolbar - Win3 Navigation Toolbar - Mac3 Reload the current page if it's not loading
Navigation Toolbar - Win4 Stop loading the current page while it's loading
Navigation Toolbar - Win5 Navigation Toolbar - Mac5 Open your home page(s)
Navigation Toolbar - Win6 Navigation Toolbar - Mac6 Show all your bookmarks
Icon Description
Back Lin back_icon_linux.png Go back to the previous page in history
Forward Lin forward_icon_linux.png Go forward to the next page in history (button is hidden when inactive)
Navigation Toolbar - Mac3 reload_icon_linux.png Reload the current page if it's not loading
Navigation Toolbar - Win4 stop_icon_linux.png Stop loading the current page while it's loading
Navigation Toolbar - Lin5 | home_icon_linux.png Open your home page(s)

Windows 7 and Vista

Icon Description
back_forward_vista.png Go back to the previous page, or forward to the next page in history
reload_vista.png Reload the current page
stop_vista.png Stop loading the current page
home_vista.png Open your home page(s)Windows XP

Icon Description
back_forward_xp.png Go back to the previous page, or forward to the next page in history
reload_xp.png Reload the current page
stop_xp.png Stop loading the current page
home_xp.png Open your home page(s)
Icon Description
back_forward_icon_mac.png Go back to the previous page, or forward to the next page in history
reload_icon_mac.png Reload the current page
stop_icon_mac.png Stop loading the current page
home_icon_mac.png Open your home page(s)

Location and Search tools

Display Description
Navigation Toolbar - Win7 Navigation Toolbar - Mac7 location_bar_xp.PNG fx3-mac-locationbar.png location_bar_linux.png In the Location bar, the location of the current Web page is displayed. To go to a new Web page, enter a URL and press EnterReturn.
Navigation Toolbar - Win8 Navigation Toolbar - Mac8 Navigation Toolbar - Lin8 search_bar_xp.PNG fx3-mac-searchbar-item.png search_bar_linux.png In the Search bar, you can search the Web using the search engine of your choice. To search for a new term, enter your text string in the Search bar and press EnterReturn.

Customizing the toolbar

You can customize the Navigation toolbar to add any of the following items (for more information, see Customize Firefox controls, buttons and toolbars):

Icon Description
Navigation Toolbar - Win9 print_icon_mac.png print_icon_linux.png Print the current page
Navigation Toolbar - Win10 Navigation Toolbar - Mac10 Indicates the current page loading status
Navigation Toolbar - Win11 Navigation Toolbar - Mac11 downloads_icon_linux.png Display of the progress of current downloads through the Downloads Manager
Navigation Toolbar - Win12 Navigation Toolbar - Mac12 history_icon_linux.png Display the pages you've viewed recently in the History sidebar
Navigation Toolbar - Win13 Navigation Toolbar - Mac13 bookmarks_icon_linux.png Display your bookmarks in the Bookmarks sidebar
Navigation Toolbar - Win14 Navigation Toolbar - Mac14 new_window_icon_linux.png Open a new browsing window
Navigation Toolbar - Win15 Navigation Toolbar - Mac15 cut_icon_linux.png Cut
Navigation Toolbar - Win16 Navigation Toolbar - Mac16 copy_icon_linux.png Copy
Navigation Toolbar - Win17 Navigation Toolbar - Mac17 paste_icon_linux.png Paste
Navigation Toolbar - Win18 Navigation Toolbar - Mac18 Navigation Toolbar - Lin18 Make the Firefox window full-screen
Navigation Toolbar - Win19 Navigation Toolbar - Mac19 Navigation Toolbar - Lin19 Zoom out or in the current page
Navigation Toolbar - Win20 Navigation Toolbar - Mac20 Navigation Toolbar - Lin20 Setup Sync or Sync now depending on your Sync connect status
Navigation Toolbar - Win21 Navigation Toolbar - Mac21 Navigation Toolbar - Lin21 Subscribe to a RSS feed in the current page
Navigation Toolbar - Win22 Navigation Toolbar - Mac22 Navigation Toolbar - Lin22 Enter the Tab Groups view

Windows 7 and Vista

Icon Description
print_vista.png Print the current page
downloads_vista.png Display of the progress of current downloads through the Downloads Manager
history_vista.png Display the pages you've viewed recently in the History sidebar
bookmarks_vista.png Display your bookmarks in the Bookmarks sidebar
new_tab_vista.png Open a new browsing tab
new_window_vista.png Open a new browsing window
cut_vista.png Cut
copy_vista.png Copy
paste_vista.png Paste
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-1.png Make the Firefox window full-screenWindows XP

Icon Description
print_xp.png Print the current page
downloads_xp.png Display of the progress of current downloads through the Downloads Manager
history_xp.png Display the pages you've viewed recently in the History sidebar
bookmarks_xp.png Display your bookmarks in the Bookmarks sidebar
new_tab_xp.png Open a new browsing tab
new_window_xp.png Open a new browsing window
cut_xp.png Cut
copy_xp.png Copy
paste_xp.png Paste
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-2.png Make the Firefox window full-screen
Icon Description
print_icon_mac.png Print the current page
downloads_icon_mac.png Display of the progress of current downloads through the Downloads Manager
history_icon_mac.png Display the pages you've viewed recently in the History sidebar
bookmarks_icon_mac.png Display your bookmarks in the Bookmarks sidebar
new_tab_icon_mac.png Open a new browsing tab
new_window_icon_mac.png Open a new browsing window
cut_icon_mac.png Cut
copy_icon_mac.png Copy
paste_icon_mac.png Paste
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258684309-723-3.png Make the Firefox window full-screen
Icon Description
print_icon_linux.png Print the current page
downloads_icon_linux.png Display of the progress of current downloads through the Downloads Manager
history_icon_linux.png Display the pages you've viewed recently in the History sidebar
bookmarks_icon_linux.png Display your bookmarks in the Bookmarks sidebar
new_tab_icon_linux.png Open a new browsing tab
new_window_icon_linux.png Open a new browsing window
cut_icon_linux.png Cut
copy_icon_linux.png Copy
paste_icon_linux.png Paste
1ac02852251f68821c5828d6ae805417-1258685498-848-1.png Make the Firefox window full-screen

Separating or spacing the toolbar icons

You can also add separations or spacing in the toolbar, if desired.

Icon Description
Toolbar_separator.png A separator to add a visual separation between a group of icons
Navigation Toolbar - Win23 firefox-toolbar-flexiblespace.png This spacing tool adapts its width depending on the items in your Navigation bar.
Navigation Toolbar - Win24 firefox-toolbar-space.png You can define a space of a predefined width.

 

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: underpass, Tonnes, Verdi, yecril71pl, scoobidiver, Swarnava. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.