Clear notifications on Firefox OS

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

  1. Notifications appear at the top of your home screen and on the lock screen.

    home screen notifications

  2. To open the Notifications tray, pull down from the top of your home screen.

    open notification tray

  3. To view a notification, tap it.
  4. Tap Clear All to remove all notifications from the screen.
Tip: Open the Settings app Settings icon , then tap Notifications to enable, disable, or customize notifications.

 

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Tonnes, Swarnava Sengupta, mluna. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.