Use bookmark folders to organize your bookmarks

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

This article describes how to organize your bookmarks with bookmark folders.

Making new folders

  1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. Right-clickHold down the Ctrl key while you click on the folder which will contain the new folder, then select New Folder....

    Bookmark Folder Win1
  3. In the New Folder window, type a name and (optionally) a description for the folder you want to create.

Putting bookmarks into folders

  1. Click the 57 library icon , then click Bookmarks. Scroll to the bottom and click Show all Bookmarks. Click the Bookmarks button Bookmarks-29 and select Show All Bookmarks to open the Library window.

  2. Click on the folder that holds the bookmark you want to move.
  3. Drag the bookmark over the folder you want it moved to. Release the button to move the bookmark into the folder.

Sorting folders

For instructions on how to sort your bookmarks folders, see Sort your bookmarks to quickly find the ones you want.

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: AliceWyman, level, Michael Verdi, scoobidiver, Swarnava Sengupta, user917725, scootergrisen. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.