New tabs do not appear to the right of the last tab

Denna artikel underhålls inte längre, så dess innehåll kanske är inaktuellt.

Ingen har hjälpt till att översätta den här artikeln än. Om du redan vet hur översättning för SUMO fungerar, börja översätta nu. Om du vill lära dig hur man översätter artiklar för SUMO, vänligen börja här.

In Firefox 3.6, new tabs created from opening links are positioned next to the current tab. This behavior makes it easier than before to keep similar tabs close together.

If you would like to use the old behavior from Firefox 3.5 and earlier, in which new tabs open at the end of the tab strip, install the New Tabs at the End extension.

  1. Visit the New Tabs at the End home page.
  2. Click on Add to Firefox. The Software Installation window will appear.
  3. When the Install Now button becomes available, click on it.
  4. After the extension downloads, click Restart Firefox to finish the installation.

If you ever want to change it back, see Use extensions to add features to Firefox.

For more information about tabbed browsing, see Use tabs to organize lots of websites in a single window.

 

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Chris_Ilias, Swarnava. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.