Kortkommandon | How to

Kortkommandon

This article may be out of date.

An important change has been made to the English article on which this is based. Until this page is updated, you might find this helpful: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly

Här är en lista på de vanligaste kortkommandona i Mozilla Firefox. Om du har aktiverat textredigeringskortkommandon i Emacs-stil i GNOME kommer dessa även att fungera i Firefox. När ett Emacs-kommando är i konflikt med ett standardkortkommando (såsom är fallet med Ctrl + K), kommer Emacs-kommandot att ha förtur om fokus befinner sig i en textruta (detta inkluderar adressfältet och sökfältet). I sådana fall bör du använda de alternativa kortkommandon som finns listade nedan.

Kommando Genväg
Navigering
Bakåt AltOpt+Vänsterpil
Backsteg
AltOpt+Vänsterpil
CtrlCmd+Ö
CtrlCmd+Ö
CtrlCmd+Vänsterpil
Backsteg
Framåt AltOpt+Högerpil
Skift+Backsteg
AltOpt+Högerpil
CtrlCmd+Ä
CtrlCmd+Ä
CtrlCmd+Högerpil
Skift+Backsteg
Startsida AltOpt+Home
Stopp CtrlCmd+.
Esc
Uppdatera F5
Ctrl Cmd+R
Uppdatera (gå förbi cachen) CtrlCmd+F5
CtrlCmd+Skift+R
Öppna fil CtrlCmd+O
Aktuell sida
Flytta till nästa ram F6
Flytta till föregående ram Skift+F6
Gå till slutet av sidan End
Gå till början av sidan Home
Sidinfo {key CtrlCmd+I}
Källkod CtrlCmd+U
Skriv ut CtrlCmd+P
Spara sida som CtrlCmd+S
Zooma in CtrlCmd+ +
Zooma ut CtrlCmd+-
Återställ storlek CtrlCmd+0
Redigera
Gör om CtrlCmd+YCtrlCmd+Skift+Z
Klipp ut CtrlCmd+X
Klistra in CtrlCmd+V
Kopiera CtrlCmd+C
Markera allt CtrlCmd+A
Ta bort Delete
Ångra CtrlCmd+Z
Sökningar
Sök CtrlCmd+F
Sök igen F3
CtrlCmd+G
Sök direkt, länkar '
Sök direkt, text /
Sök föregående Skift+F3
Webbsökning CtrlCmd+K
CtrlCmd+E

CtrlCmd+J
Fönster & flikar (se surfa med flikar )
Flytta flik till vänster
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+Vänsterpil
CtrlCmd+Uppåtpil
Flytta flik till höger
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+Högerpil
CtrlCmd+Nedåtpil
Fokusera flik CtrlCmd+K Tab
Föregående flik Ctrl+Skift+Tabb
CtrlCmd+AltOpt+Vänsterpil
Cmd+{
Ctrl+Page Up
Lägg fliken först
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+Home
Lägg fliken sist
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+End
Ny flik CtrlCmd+T
Nytt fönster CtrlCmd+N
Nästa flik Ctrl+Tabb
CtrlCmd+AltOpt+Högerpil
Cmd+}
Ctrl+Page Down
Stäng flik CtrlCmd+W
Ctrl+F4
Stäng fönster CtrlCmd+Skift+W
AltOpt+F4
Välj flik (1 till 8) CtrlCmdAltOpt+(1 till 8)
Välj sista fliken CtrlCmdAltOpt+9
Återställa nyligen stängd flik CtrlCmd+Skift+T
Öppna adress i ny flik
(från adressfältet eller sökfältet)
AltOpt+EnterRetur
Verktyg
Biblioteket CtrlCmd+Skift+B
Bokmärken CtrlCmd+B
CtrlCmd+I
Bokmärke för alla flikar CtrlCmd+Skift+D
Felkonsol CtrlCmd+Skift+J
Filhämtaren CtrlCmd+JCtrlCmd+Y
Historik CtrlCmd+HCtrlCmd+Skift+H
Lägg till bokmärke CtrlCmd+D
Markörbläddra F7
Rensa ut tidigare historik CtrlCmd+Skift+Del
Starta/stoppa privat surfning CtrlCmd+Skift+P
Övrigt
Helskärm F11
Hjälp F1{key Cmd+?}
Komplettera .se-adress CtrlCmd+EnterRetur
Komplettera .net-adress Skift+EnterRetur
Komplettera .org-adress CtrlCmd+Skift+EnterRetur
Markera adressfältet Alt+D
F6
CtrlCmd+L
Ta bort markerad post i den automatiska kompletteringen DelSkift+Del
Välj eller hantera sökmotorer
(när fokus är i Sökfältet)
AltOpt+Uppåtpil
AltOpt+Nedåtpil
F4
Was this article helpful?

Please wait...

These fine people helped write this article: Cww, Hasse. You can help too - find out how.
Get support for another platform:
Customize this article

Firefox