Kortkommandon

Den här artikeln kan vara inaktuell.

En viktig ändring har gjorts i den engelska artikeln som denna artikel baseras på. Tills denna sida uppdateras, kanske detta kan hjälpa: Keyboard shortcuts - Perform common Firefox tasks quickly

Här är en lista på de vanligaste kortkommandona i Mozilla Firefox. Om du har aktiverat textredigeringskortkommandon i Emacs-stil i GNOME kommer dessa även att fungera i Firefox. När ett Emacs-kommando är i konflikt med ett standardkortkommando (såsom är fallet med Ctrl + K), kommer Emacs-kommandot att ha förtur om fokus befinner sig i en textruta (detta inkluderar adressfältet och sökfältet). I sådana fall bör du använda de alternativa kortkommandon som finns listade nedan.

Kommando Genväg
Navigering
Bakåt AltOpt+Vänsterpil
Backsteg
AltOpt+Vänsterpil
CtrlCmd+Ö
CtrlCmd+Ö
CtrlCmd+Vänsterpil
Backsteg
Framåt AltOpt+Högerpil
Skift+Backsteg
AltOpt+Högerpil
CtrlCmd+Ä
CtrlCmd+Ä
CtrlCmd+Högerpil
Skift+Backsteg
Startsida AltOpt+Home
Stopp CtrlCmd+.
Esc
Uppdatera F5
Ctrl Cmd+R
Uppdatera (gå förbi cachen) CtrlCmd+F5
CtrlCmd+Skift+R
Öppna fil CtrlCmd+O
Aktuell sida
Flytta till nästa ram F6
Flytta till föregående ram Skift+F6
Gå till slutet av sidan End
Gå till början av sidan Home
Sidinfo {key CtrlCmd+I}
Källkod CtrlCmd+U
Skriv ut CtrlCmd+P
Spara sida som CtrlCmd+S
Zooma in CtrlCmd+ +
Zooma ut CtrlCmd+-
Återställ storlek CtrlCmd+0
Redigera
Gör om CtrlCmd+YCtrlCmd+Skift+Z
Klipp ut CtrlCmd+X
Klistra in CtrlCmd+V
Kopiera CtrlCmd+C
Markera allt CtrlCmd+A
Ta bort Delete
Ångra CtrlCmd+Z
Sökningar
Sök CtrlCmd+F
Sök igen F3
CtrlCmd+G
Sök direkt, länkar '
Sök direkt, text /
Sök föregående Skift+F3
Webbsökning CtrlCmd+K
CtrlCmd+E

CtrlCmd+J
Fönster & flikar (se surfa med flikar )
Flytta flik till vänster
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+Vänsterpil
CtrlCmd+Uppåtpil
Flytta flik till höger
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+Högerpil
CtrlCmd+Nedåtpil
Fokusera flik CtrlCmd+K Tab
Föregående flik Ctrl+Skift+Tabb
CtrlCmd+AltOpt+Vänsterpil
Cmd+{
Ctrl+Page Up
Lägg fliken först
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+Home
Lägg fliken sist
(när fliken har fokus)
CtrlCmd+End
Ny flik CtrlCmd+T
Nytt fönster CtrlCmd+N
Nästa flik Ctrl+Tabb
CtrlCmd+AltOpt+Högerpil
Cmd+}
Ctrl+Page Down
Stäng flik CtrlCmd+W
Ctrl+F4
Stäng fönster CtrlCmd+Skift+W
AltOpt+F4
Välj flik (1 till 8) CtrlCmdAltOpt+(1 till 8)
Välj sista fliken CtrlCmdAltOpt+9
Återställa nyligen stängd flik CtrlCmd+Skift+T
Öppna adress i ny flik
(från adressfältet eller sökfältet)
AltOpt+EnterRetur
Verktyg
Biblioteket CtrlCmd+Skift+B
Bokmärken CtrlCmd+B
CtrlCmd+I
Bokmärke för alla flikar CtrlCmd+Skift+D
Felkonsol CtrlCmd+Skift+J
Filhämtaren CtrlCmd+JCtrlCmd+Y
Historik CtrlCmd+HCtrlCmd+Skift+H
Lägg till bokmärke CtrlCmd+D
Markörbläddra F7
Rensa ut tidigare historik CtrlCmd+Skift+Del
Starta/stoppa privat surfning CtrlCmd+Skift+P
Övrigt
Helskärm F11
Hjälp F1{key Cmd+?}
Komplettera .se-adress CtrlCmd+EnterRetur
Komplettera .net-adress Skift+EnterRetur
Komplettera .org-adress CtrlCmd+Skift+EnterRetur
Markera adressfältet Alt+D
F6
CtrlCmd+L
Ta bort markerad post i den automatiska kompletteringen DelSkift+Del
Välj eller hantera sökmotorer
(när fokus är i Sökfältet)
AltOpt+Uppåtpil
AltOpt+Nedåtpil
F4

Var den här artikeln till hjälp? Vänligen vänta...

Dessa fina människor hjälpte till att skriva den här artikeln: Cww, Hasse. Du kan också hjälpa till - ta reda på hur.