Översätt hjälpartiklar

Översätt hjälpartiklar!

Låt oss se till att Mozilla Support talar ditt språk!

Hjälpartiklar är inte tillgängliga på ditt språk ännu? Vill du ansluta dig till den fantastiska gruppen som översätter dem? Du kommer att hjälpa miljontals användare på ditt språk. Ganska heroisk eller hur?

Att översätta en artikel kan hjälpa 1000-tals användare på ditt språk

Hur fungerar det

  1. Anmäl dig som volontär
  2. Kolla vår dokumentation
  3. Redigera artiklar på ditt språk!

Välj ett sätt att engagera dig